Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- E200028

Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO inzake onderzoek feministisch buitenlandbeleid en beleidsreactie; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie D66 (Moonen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk