Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

- 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake Verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 30 en 31 mei 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman