Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- Aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Brief van de minister van BuZa inzake aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM; EU en de rechtsstaat; Toezegging Actieve inzet regering in toetreding EU tot EVRM (35.295)

De commissie bespreekt het aanbod van de minister van Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over het verloop van de onderhandelingen in de toetreding van de EU tot het EVRM en de actuele inzet van het kabinet. Met het oog op de wens van de commissieleden om ook politieke aspecten te kunnen bespreken, zal de commissiestaf contact opnemen met het ministerie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman