Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, EM en EN

Brief van de minister van Financiën inzake praktische uitwerking Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense valuta; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 15 juni (EK 21501-07, EM) en 13 juni (EK 21501-07, EN) voor kennisgeving aan te nemen.

Op voorstel van het lid Vendrik (GroenLinks) besluit de commissie een commissiebrede brief op te stellen met het verzoek aan de minister van Financiën om de toegang tot een betaalrekening voor ontheemden uit Oekraïne zonder biometrisch paspoort vóór 1 juli a.s. mogelijk te maken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman