Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK 35.982 / 21.501-07, H

Brief van de minister van Financiën, de minister van EZK en de minister van BuZa inzake uitvoeringsbesluit herstelplan Polen; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Naar aanleiding van de ontvangst van de brief over het uitvoeringsbesluit herstelplan Polen (35.982 / 21.501-07, H) besluit de commissie de status van de toezegging om geïnformeerd te worden over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het herstelplan Polen als voldaan te beschouwen. Overigens neemt zij de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman