Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, Z

Brief van de minister van BuZa inzake aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM; EU en de rechtsstaat

De commissie stemt ermee in om de door de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden besloten technische briefing na het zomerreces in te plannen. Het lid Van Hattem (PVV) meldt naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad in de commissie I&A/JBZ aanvullend vragen te willen stellen over de toetreding van de EU tot het EVRM. Het dossier blijft overigens in behandeling bij de vaste commissie voor Europese Zaken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman