Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 28 juni 2022
1. 35420, CB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid; Noodpakket banen en economie

De commissies besluiten op 12 juli 2022 de gelegenheid te bieden voor inbreng voor nader schriftelijk overleg en de verdere behandeling te beleggen bij de commissie SZW.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl