Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220020 - Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

- EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door rechtstreekse algemene verkiezingen

De commissie is voornemens een conceptbrief met een subsidiariteitsbezwaar ter vaststelling door te geleiden naar de plenaire vergadering op 12 juli 2022. Hiertoe zal deze eerst ter vaststelling door de commissie in de commissievergadering van dinsdagochtend 12 juli 2022 worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman