Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220020 - Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

- EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door rechtstreekse algemene verkiezingen

De commissie stelt voor dat de Kamer een subsidiariteitsbezwaar vaststelt en geleidt de brief ('reasoned opinion') ter vaststelling door de Kamer door naar de plenaire vergadering van heden 12 juli 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman