Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

- 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022 (21.501-20, CO), de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022 (21.501-02, EI) en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022 (21.501-02, EJ).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman