Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- Besloten technische briefing toetreding EU tot EVRM

De commissie stemt ermee in om de door de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden besloten technische briefing te houden op 27 september 2022 van 17:30 - 18:30 uur, mits de plenaire agenda dit toelaat.

- T03402, T03409, T03407

Brief van de minister van BuZa inzake Invulling toezeggingen over infractieprocedures gedaan tijdens het EK debat over de Europese rechtsstaat van 8 februari 2022

Naar aanleiding van de ontvangst van de brief over de invulling van de toezeggingen over de infractieprocedures (35.295, AA) besluit de commissie om de status van toezeggingen T03402, T03407 en T03409 als voldaan te beschouwen. Overigens neemt zij de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman