Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- T03396

Toezegging Brief inzake bezoek Oekraïne aan de Eerste Kamer sturen (35.295)

De commissie besluit toezegging T03396 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk