Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Brief van de minister van BuZa inzake proces nadere uitwerking feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit, op verzoek van het lid Dittrich (D66), op 27 september 2022 inbreng te leveren voor aanvullende vragen naar aanleiding van de uitstelbrief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 augustus 2022 inzake onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk