Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02)

- 21.501-02

Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 20 september (21 501-02, EL) verzoekt het lid Karimi (GroenLinks) om voorafgaand aan de RAZ op 18 november 2022 mondeling overleg te voeren met de minister, in het bijzonder ten aanzien van de bespreking van de rechtsstaat in de lidstaat Polen. Een besluit op dit verzoek wordt aangehouden, zodat de commissiestaf kan nagaan op welke wijze het onderwerp door de Tweede Kamer wordt behandeld.
Op vraag van het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de commissie via ambtelijke weg de in de geannoteerde agenda genoemde questionnaire over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa en beantwoording ervan bij de regering op te vragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman