Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07, ES; ET; EU

Brief van de minister van Financiën inzake Presidency Issues Notes bij de informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 juli 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 30 augustus, 2 en 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman