Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- E210022

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429); EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429)

De commissie besluit de brief van 27 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman