Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Brief van de minister van BuZa inzake proces nadere uitwerking feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor aanvullende vragen wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd met een korte reactietermijn van donderdag 29 september om 12 uur. De commissie besluit de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken uiterlijk 7 oktober 2022 deze vragen te beantwoorden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk