Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 27 september 2022
1. Stand van zakenbrief Nationaal Groeifonds

Brief van de minister van EZK en de minister van Financiën inzake de stand van zaken Nationaal Groeifonds (35976, H)

De commissies besluiten de brief over de stand van zaken
Nationaal Groeifonds (35976, H) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen op 22 november 2022.

2. T03454 - Interpretatie van de artikelen 1 en 2 van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds en T03455 - Gebruik CO2-prijzen bij beoordeling voorstellen Groeifonds

Brief van de minister van EZK van 23 september 2022 (35976, I)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 oktober 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer