Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295 / 32317, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man