Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

De commissie bespreekt de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken en besluit de door hem aangekondigde hoofdlijnen van het feministisch buitenlandbeleid in november 2022 af te wachten en daarna de beantwoording gezamenlijk met de hoofdlijnen opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk