Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, AE

Brief van de minister van BuZa inzake uitvoeringsbesluit maatregelen tegen Hongarije op grond van de MFK-rechtsstaatsverordening; EU en de rechtsstaat

De commissie neemt kennis van de brief inzake een uitvoeringsbesluit maatregelen tegen Hongarije op grond van de MFK-rechtsstaatsverordening (EK 35.295, AE).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl