Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- T03405 / T03443

Toezegging Informeren over acties en beleidsvisie voor goede wetten en regels (35.295); Toezegging Toesturen analyse in departementen van knelpunten in wetgeving (35.295)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen bij een volgende vergadering. De commissie acht de brief ook relevant voor het vervolg op 8 november 2022 van het plenaire debat over het Rapport werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003-2019) (CXLVIII).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman