Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, EX

Brief van de minister van Financiën over de stand van zaken van de toegang tot bankrekeningen voor ontheemden uit Oekraïne; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

- 21501-07, EW / EY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man