Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst financiële sector (32.013)

- 32013, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kapitaalpositie van De Nederlandsche Bank; Toekomst financiële sector

De commissie besluit de brief van 21 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man