Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07, FC

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 25 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man