Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (35697, G) en brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35697, H) voor kennisgeving aan te nemen en geeft aan dit dossier met interesse te blijven volgen, zodat zij mogelijk in een later stadium verder hierover met de regering in overleg zou kunnen treden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk