Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de uitvoering van de motie 35.295, S. en besluit de uitvoeringsstatus van de motie vooralsnog ongewijzigd (niet-uitgevoerd) te laten. Een conceptcommissiebrief zal bij de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl