Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 december 2022
1. 36250 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota)

De commissies besluiten blanco eindverslag uit te brengen teneinde het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (36.250 VI) als hamerstuk af te doen.

2. COM(2022)695

Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissies besluiten het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw voor procedure te agenderen na ontvangst van het bijbehorende BNC-fiche.

3. 32.317, NP

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake verslag extra JBZ-Raad van 25 november 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag van de extra JBZ-Raad van 25 november jl. voor kennisgeving aan te nemen.

4. 32.317

Beantwoording vragen van de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 8-9 december 2022

De commissies besluiten de antwoordbrieven aan de Tweede Kamer op gestelde vragen over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 december 2022 thans voor kennisgeving aan te nemen en mogelijk later te betrekken bij een schriftelijk overleg over het verslag van bedoelde JBZ-Raad.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man