Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230003 - Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

- COM(2022)695

Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissies besluiten het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw voor procedure te agenderen na ontvangst van het bijbehorende BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man