Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- COM(2022)729 en COM(2022)731

Voorstellen van de Europese Commissie voor Verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens

De commissie geeft aan de voorstellen COM(2022)729 en COM(2022)731 in behandeling te willen nemen, maar besluit eerst het BNC-fiche af te wachten alvorens een inbrengdatum te bepalen. De leden verzoeken de staf de wens over te brengen aan het kabinet om in het fiche ook te reflecteren op een uitspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie over Passenger Name Record (PNR) gegevens (C-817/19).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren