Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- 21501-07, FD / FG

Brief van de minister van Financiën inzake deelverslag Ecofinraad 6 december 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van de minister van Financiën van 20 december 2022 en 8 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man