Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295

De fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdD (Nicolai) leveren heden inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman