Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- E220002

Brief van de staatssecretaris F&B inzake aanbod technische briefing conceptwetsvoorstel minimumbelasting 2024; EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823

De commissie besluit te wachten tot het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer in behandeling is genomen alvorens een technische briefing in te plannen over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2).


De griffier van de commissie,
Helene de Man