Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290)

- 21501-07, FJ

Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man