Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- COM(2022)729 en COM(2022)731

BNC-fiche over voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

De commissie besluit op 28 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.
De staf wordt verzocht informatie te verstrekken over de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens n.a.v. een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over de PNR-richtlijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren