Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07, FL

Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-07, FK

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man