Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290)

- E220028

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance; EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)

De VVD-fractie (Van Ballekom) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man