Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BB

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda voor de Formele Raad WSB van 13 maart 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda (21501-31, BB) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl