Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230003 - Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

- E230003

Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

Inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van de PVV (Bezaan) en de SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren