Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AJ

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake uitvoering motie-Karimi over de benoeming van een speciaal gezant mediavrijheid; EU en de rechtsstaat

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (35.295, AJ) voor kennisgeving aan te nemen en de motie over de benoeming van een special envoy on freedom of media (35.295, S) aan te merken als uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl