Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 maart 2023
1. EK, 35.434 / 35.497 / 25.295, Y

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het zeventiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

De commissie stemt in met de (commissiebrede) conceptbrief met vragen over het voorgehangen 17e verlengingsbesluit.

2. 29.279, M

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer.

3. E230004 en E230005

Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

De commissie besluit de inbrengtermijn te verlengen en tot 11 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

4. E220021

Brief van de Europese Commissie & verslag schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake een voorstel voor een Verordening met regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

De commissie besluit op 11 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren