Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230004 - Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen

- E230004 en E230005

Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

De commissie besluit de inbrengtermijn te verlengen en tot 11 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren