Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 april 2023
1. 36200 L, E

Brief van de minister van EZK over advies en besluit over project GroenvermogenNL; Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

De commissies besluiten de brief van de minister van EZK (36200L, E) voor kennisgeving aan te nemen.

2. European Parliamentary Week

Het lid Raven (OSF) gaf een terugkoppeling over de European Parliamentary Week die op 27 en 28 februari jl. plaatsvond in Brussel. Hierbij verwees hij naar het conceptverslag, dat volgende week zal worden vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man