Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- T02634

Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)

De commissies besluiten toezegging T02634 als voldaan te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man