Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290)

- E220028

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance; EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)

De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën van 18 april 2023 (36290, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man