Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230003 - Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

- E230003

Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissie in haar brief van 24 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren