Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, FN / FO

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023; Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad en over de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man