Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

- COM(2023)800 - Rechtsstaatrapport 2023

De commissies besluiten het Rechtsstaatrapport 2023 in behandeling te nemen en wensen begin oktober een deskundigenbijeenkomst te organiseren over de rechtsstaat in de EU. De commissies geven aan na de deskundigenbijeenkomst en ontvangst van de kabinetsappreciatie schriftelijk overleg te willen voeren, met het oog op een eventueel te houden debat na het aantreden van een nieuwe kabinet. Tot slot wensen zij ook in gesprek te gaan met de betrokken Eurocommissaris.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren