Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230011 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

- Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 (COM(2023)336)

De commissies besluiten de tussentijdse herziening van het MFK in behandeling te nemen en het BNC-fiche af te wachten, alvorens een datum voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie te bepalen. Voorts verzoeken de commissies het ministerie van Financiën om over dit voorstel een technische briefing te verzorgen, bij voorkeur gecombineerd met een briefing over de tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330), medio of eind september, wanneer de Kamer ook het BNC-fiche heeft ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man