Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31, BH

Brief de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de geannoteerde agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023 (21501-31, BH) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl